4 TEG 2017/2018

Rok szkolny 2014/2015

Klasa I TEG

Wychowawca: Tęcza Anna

Skład samorządu 

1 Spiller Sara         przewodnicząca
2 Mazur Sara skarbnik
3 Wojciechowski Sebastian z-ca przewodniczącej

 

 INTEGRACJA KLASY

Dnia 2 października 2014r. klasa I TEG- ekonomiczno-gastronomiczna, wraz z Paniami: Anną Tęczą i Elżbietą Pajor-Hajdecką wybrała się na ognisko na pobliski Klasztorek. Po przybyciu na miejsce uczniowie rozpalili ognisko, piekli kiełbaski i grzanki. Wszyscy wspólnie miło spędzili czas.

WYCIECZKA OPOLE

W dniu 14.11.2014r. klasy: I TEG i II TE uczestniczyły w wykładzie
Hot and Cold – The States of Alaska and Hawaii
prowadzonym przez Pana mgr Jeffreya Hamblena w ramach cyklu zajęć otwartych organizowanych przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu. Ponadto młodzież spędziła niezapomniane chwile na miejskim lodowisku. Na zakończenie wycieczki udała się do kina na film „Bogowie”.
Serdecznie dziękujemy pani Ewie Jocher za zorganizowanie nam tych wszystkich atrakcji.

 

Mistrzostwa ZSR w piłce siatkowej dziewcząt

19.02.2014 w naszej szkole najważniejsza była siatkówka, bo rozegrane zostały mistrzostwa ZSR w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. Do turnieju przystąpiło 16 męskich drużyn klasowych oraz 7 źeńskich. Turniej rozgrywany był systemem pucharowym po 1 rundzie odpadło 8 zespołów meskich i 3 żenskie.
W półfinale żeńskim spotkały sie drużyny z klas I EG i II E gdzie lepsze okazały się młodsze siatkarki, oraz klasy II THG i III B i tu wygrały równiez młodsze dziewczyny. W meczu o 3 miejsce spotkały się reprezentacje IIIB i IIE (0:2). W finale walczyły dziewczyny z klas I TEG i II THG (2:1)
Tytuł mistrzyń ZSR 2014/2015 wywalczyły dziewczyny z klasy I TEG w składzie:
Wohel Daniela, Mazur Sara, Spiller Sara, Cebula Ania, Koczula Marcelina, Przybyła Monika, Bartmanowicz Angelika, Gołębiewska Sandra.

Wycieczka do WSZ w Nysie

W dniu 10.03.2015 r. grupa gastronomiczna klasy  wraz z Paniami: Joanną Grzegocką, Agnieszką Światłowską – Flak i Agnieszką Chudy wybrała się na Dni Otwarte Wyższej Szkoły Zawodowej W Nysie. Głównym  punktem wycieczki były badania antropometryczne oraz interpretacja wyników i konsultacje z dietetykiem. Każdy z badanych, za pomocą urządzenia Tanita MC-980, – wagi, która monitoruje skład organizmu, pokazuje zachodzące w nim zmiany oraz  kontroluje proporcje pomiędzy kończynami, dostawał wydruk ze składem swojego ciała. Taka kompleksowa analiza składu ciała pozwala na bardziej świadomy trening, pokuje nam nad czym powinniśmy bardziej popracować oraz jak nasze wyniki odnoszą się do norm. Oprócz pomiarów składu ciała można było sprawdzić profil swojej skóry, skorzystać z zabiegu peelingu kawitacyjnego. Wydział pielęgniarstwa przeprowadzał szkolenie z wkłuwania wenflonu, przeprowadzania resuscytacji krążeniowo – oddechowej  oraz prezentował specjalistyczny sprzęt potrzebny przy pracy w szpitalu. Grupa została również oprowadzona po pracowni gastronomicznej, gdzie odbywają się zajęcia z dietetyki oraz po laboratorium, gdzie przeprowadzane są doświadczenia i analizy żywności.

Rafał Stańczyk III m-ce w kraju!

opisuje Pani Julia Adamczyk:


Rafał z Panią Minister Oświaty i Panią Adamczyk
                                              Na fotografii Rafał z Panią Minister Oświaty i Panią J. Adamczyk

Rafał Stańczyk zwycięzca etapu wojewódzkiego (w województwie opolskim) w kategorii praca pisemna zdobył 3 miejsce na etapie centralnym w kategorii praca pisemna (http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/konkursu-szkola-zawodowa-moj-wybor-rozstrzygniety.html#prettyPhoto) w konkursie ogólnopolskim „Szkoła zawodowa – mój wybór” organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach trwającego Roku Szkoły Zawodowców.

Konkurs został ogłoszony 3 listopada 2014 r. i był skierowany do uczniów gimnazjów oraz zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych. Głównym celem konkursu była promocja kształcenia zawodowego i zachęcenie uczniów do wyboru szkół zawodowych.

Uczestnicy konkursu, pod opieką nauczyciela, przygotowali pracę w jednej z trzech kategorii: praca pisemna, praca plastyczna lub film. Zadaniem uczniów było wykazanie się umiejętnościami, kreatywnością i takim sposobem prezentacji tematu, który zachęci młodych ludzi do świadomego planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.(http://www.kuratorium.opole.pl/index.php/rok-szkoly-zawodowcow/2720-szkola-zawodowa-moj-wybor-konkurs-dla-gimnazjow-i-szkol-ponadgimnazjalnych-2, http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/szkola-zawodowa-moj-wybor-konkurs-dla-uczniow-gimnazjow-i-szkol-ponadgimnazjalnych.html)

Z naszej szkoły pod moją opieką do konkursu przygotowywali się:

-Twardowska Justyna (klasa 1 TE)- przygotowała pracę w kategorii praca plastyczna
-Mazurek Anna (klasa 1 TE)-przygotowała pracę w kategorii praca plastyczna
-Mazur Sara (klasa 1TE)-przygotowała pracę w kategorii praca plastyczna
-Stańczyk Rafał (klasa 1TE)- przygotował pracę w kategorii praca pisemna
-Kucharska Kamila (klasa 2 TF)- przygotowała pracę w kategorii praca pisemna

W dniu 28 kwietnia 2015 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, powołanej przez Opolskiego Kuratora Oświaty, która dokonała oceny prac nadesłanych z województwa opolskiego w ramach etapu wojewódzkiego konkursu Szkoła zawodowa – mój wybór”. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców etapu wojewódzkiego w poszczególnych kategoriach, których prace zakwalifikowane zostały do etapu centralnego konkursu. Rafał Stańczyk na etapie wojewódzkim zdobył 1 miejsce w kategorii praca pisemna i reprezentował województwo opolskie w kategorii praca pisemna na etapie centralnym. (http://www.kuratorium.opole.pl/index.php/rok-szkoly-zawodowcow/3378-wyniki-etapu-wojewodzkiego-konkursu-szkola-zawodowa-moj-wybor)

Prace oceniane były przez komisje konkursowe powołane przez poszczególnych Kuratorów Oświaty. Ogłoszenie wyników konkursu na etapie wojewódzkim nastąpiło 30 kwietnia 2015 r. Następnie najlepsze prace w każdej kategorii zostały przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Laureaci wraz z opiekunami zostali zaproszeni na Uroczystą Galę wręczenia nagród w konkursie Ministra Edukacji Narodowej- „Szkoła zawodowa- mój wybór” i w trakcie gali finałowej oficjalnie zostały ogłoszone wyniki etapu centralnego.

Odnieśliśmy wspaniały sukces!!!!

Zdjęcia z uroczystej gali znajdują się na stronie: https://www.flickr.com/photos/99338154@N02/sets/72157652121304484

Poszukiwanie talentów

Nasza szkoła po raz trzecie przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Poszukiwanie Talentów” zorganizowanego przez Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Fizyczne i po raz trzeci możemy pochwalić się finalistami.

Celem konkursu było:

– zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców fizyką i zachęcenie ich do udziału w różnych formach twórczej aktywności,

– wyłonienie grupy finalistów, którzy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w zawodach finałowych odbywających się w Warszawie, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,

-wyłonienie laureatów, którzy wezmą udział w zagranicznej wycieczce edukacyjnej.

Konkurs polegał na wykonaniu różnych zadań w kategoriach: pisanie o fizyce i astronomii, doświadczenia, fizyka i sztuka, fizyka i fotografia, fizyka dla najmłodszych 50 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów za nadesłane prace (po 25 z każdej grupy wiekowej) zostali zaproszeni wraz z opiekunami na dwudniowy pobyt w stolicy, który był w całości finansowany przez organizatorów Konkursu.

Z naszej szkoły pod moją opieką do konkursu przygotowywali się:

– Sara Mazur (klasa 1 TE)

– Rafał Stańczyk (klasa 1 TE)

– Wiktor Hanko (klasa 1 TR)

i wszyscy uczestnicy konkursu zostali zakwalifikowani do Ogólnopolskiego Finału!!!!

(http://talenty.wikispaces.com/file/view/Final_liceum2015_new.pdf/552643944/Final_liceum2015_new.pdf)

Podczas pobytu na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 1-2 czerwiec 2015 r. odbył się finał Konkursu.

Finaliści przed czterema komisjami (w skład których wchodzą pracownicy naukowi Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego):
1. Komisja Doświadczenia,
2. Komisja Fizyka i sztuka oraz fotografie,
3. Komisja Fizyka i literatura,
4. Komisja Nauczanie i popularyzacja fizyki.

Ustnie odpowiadali na szereg pytań dotyczących praw, zjawisk fizycznych itd. poruszanych w pracach konkursowych w odniesieniu do konkretnego przypadku już nie koniecznie opisanego w pracy.

 W trakcie tych ustnych finałowych zmagań uzyskaliśmy następujące wyniki:

Sara Mazur uzyskała 22 pkt na 45 pkt maksymalnie

Rafał Stańczyk uzyskał 21 pkt na 45 punktów maksymalnie

Wiktor Hanko uzyskał 19,5 pkt na 45 pkt maksymalnie

 Wszyscy finaliści otrzymali nagrody książkowe, przyrządy do samodzielnego przeprowadzania doświadczeń w domu, kalendarz ze zdjęciem z finału, dyplom finalisty i odznakę ZŁOTY KWANT 2015

Link strony na której znajduje się wywiad z główną organizatorką konkursu:

http://regionalna.tvp.pl/20314691/02062015

Julia Adamczyk

Stypendia Starosty Prudnickiego za rok szkolny 2014/2015

W dniu 26 czerwca 2015 r. odbyło się wręczenie stypendiów Starosty Prudnickiego najzdolniejszym uczniom i sportowcom szkół ponadgimnazjalnych. W spotkaniu wzięli udział: starosta Prudnicki Radosław Roszkowski, wicestarosta Krzysztof Barwieniec, Przewodniczący Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa Publicznego Ryszard Kwiatkowski, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Anna Wojtczak, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz rodzice laureatów. Starosta pogratulował nagrodzonej młodzieży za szczególne osiągnięcia w nauce, sukcesy sportowe i artystyczne. Wyraził zadowolenie i dumę z faktu, iż w szkołach, których organem prowadzącym jest powiat prudnicki, uczy się aż tak wielu wybitnych uczniów i sportowców reprezentujących nasz powiat na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Za szczególne osiągnięcia naukowe i dobre wyniki w nauce stypendia Starosta ufundował uczniom naszej klasy:  Sarze Mazur i Rafałowi Stańczykowi. Za osiągnięcia w nauce i średnią ocen co najmniej 5,0 nagrodę otrzymała Diana Bryndza.

Rok szkolny 2016/2017

Klasa II TEG

Wychowawca klasy: Anna Tęcza

Skład samorządu 

1 Spiller Sara         przewodnicząca
2 Gołębiowska Sandra skarbnik
3 Wojciechowski Sebastian z-ca przewodniczącej
4.Mucha Dominik kronikarz

Wycieczka do Krakowa

W piątek 23 października 2015, dwie klasy: 2TG i 2TEG, pojechały na wycieczkę do Krakowa. W planie był udział w warsztatach robienia czekoladek w krakowskiej manufakturze czekolady oraz obejrzenie spektaklu w teatrze Bagatela.
Organizatorami wycieczki były wychowawczynie klas: Anna Tęcza i Katarzyna Szpytko oraz pani Barbara Maryszewska.
Organizatorki dziękują młodzieży za kulturalne zachowanie i sympatyczną atmosferę oraz  mają nadzieję, że wycieczka podobała się, i że można planować następną.

Rok szkolny 2016/2017

Klasa III  TEG

Wychowawca klasy: Anna Tęcza

Samorząd klasy: 

„Design-thinking”

W dniu 30 stycznia 2017 r zespół kreatywnego myślenia „design- thinking” z Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku brał udział w szkoleniu zorganizowanym w firmie I-System w Gliwicach.
Firma I- System jest firmą dostarczającą dedykowane oprogramowanie dla sklepów internetowych, sieci handlowych, producentów i dystrybutorów. Zajmuje się całościowo projektami eCommerce, włączając rozwiązania łączące sprzedaż online i offline (OmniChannel), integrację systemów ERP.
Zespół kreatywnego myślenia „design-thinking” w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku w składzie:
-Karolina Kicler 1 TE,
-Natalia Drozd- 1 TE,
-Ewelina Sajnus- 1 TE,
-Joanna Tomala- 1 TE,
-Rafał Stańczyk- 3 TE.
W trakcie spotkania zostali zapoznani z wyzwaniem, z którym muszą się zmierzyć do kwietnia:
„Opracuj sposób/model przekazywania informacji o i-systems (organizacji pracy, zasadach panujących w firmie, kwestiach administracyjnych, wiedzy niezbędnej w codziennej pracy) podczas procesu onboardingu”.
1 2017-06-23 Udział w apelu na zakończenie roku szkolnego 2016/21017 3E T
2 2017-06-14 Wycieczka klasowa – Klasztorek -Las 3E T
3 2017-06-13 Udział klasy w Narodowym Czytaniu „Wesela” 3E T
4 3E T
5 2017-04-28 Udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2016/ 2017 dla Absolwentów Szkoły. Przygotowanie apelu i drobnych upominków dla absolwentów na pożegnanie. 3E T
6 2017-04-12 Udział w apelu Wielkanocnym. 3E T
7 3E T
8 2017-02-01 Udział w spotkaniu z Grzegorzem Kaliciakiem – uczestnikiem misji wojskowych, absolwentem ZSR 3E T
9 2017-01-27 Wsparcie akcji charytatywnej organizowanej przez Stowarzyszenie „Jasny Promyk Serca”. 3E T
10 3E T
11 2016-12-22 Udział w apelu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wigilia Klasowa. 3E T
12 2016-11-22 Włączenie się uczniów klasy w zbiórkę darów przeznaczoną na paczki bożonarodzeniowe dla potrzebujących. 3E T
1 3E T
14 2016-11-10 Akademia z okazji Święta Niepodległości 3E T
15 2016-11-10 Spotkanie z przedstawicielami KPP w Prudniku ramach projektu ” Życie pełne BLASKU”-prelekcja na temat:Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 3E T
16 2016-11-08 Udział przedstawicieli klasy w konkursie wiedzy o sporcie. 3E T
17 2016-10-14 Udział w akademii z okazji święta KEN. 3E T
18 3E T
19 2016-09-01 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Rok szkolny 2017/2018

Klasa IV TEG

Wychowawca klasy: Anna Tęcza

Samorząd klasy: 

Nyski Festiwal Nauki

W ramach Nyskiego Festiwalu Nauki organizowanego przez PWSZ, 28.09.2017 klasa 4TEG uczestniczyła razem z Panią wych. A. Tęczą w wykładzie pt. „Podróże kształcą” poprowadzonego przez Pana Marka Flakowskiego

Szykujemy smakołyki na zjazd absolwentów II LO

Dn. 21.10.2017 odbył się zjazd absolwentów II LO. Wraz z P. A. Chudy gotowaliśmy bogracz dla uczestników.

Studniówka 2018 za nami!

Tradycyjnie, na 100 dni przed maturą, uczniowie urządzają bal studniówkowy. Tegoroczny miał miejsce w Hotelu Arkas 5 lutego 2018. Kto znajdzie wychowawczynię klasy na zdjęciu?